Regulamin Pensjonatu

Szanowni Państwo!

Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć
ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym
pensjonacie.

1. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się
od godz. 13.00 a kończy o godz. 10.30

2. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym
przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego
wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie należność za całość
pobytu nie ulega zmianie. Opłata miejscowa do Urzędu Miasta wynosi 2,22 zł
za osobę dorosłą za dobę i jest pobierana po przyjeździe gości.

3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.

6. Cisza nocna obowiązuje od godziny
22.00-7.00

7. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym
porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu ,a
także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty
uiszczonej za pobyt.

8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny
jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

10. Pensjonat zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i
zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i
porządku

w pensjonacie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela
pensjonatu.

11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w
pokojach pensjonatu nie wolno używać jakichkolwiek
przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki ,
farelki, itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

12. W pokojach pensjonatu obowiązuje ZAKAZ PALENIA.

13. Prosimy o zachowanie czystości w kuchni, każdy ma obowiązek myć po
sobie naczynia. Kuchnia służy do przygotowania śniadań i kolacji, prosimy
nie gotować obiadów.

14. Przyjazd ze zwierzętami prosimy zgłaszać przy rezerwacji pokoju.

15. Wynajem sprzętu wodnego czy rowerów jest możliwa tylko po ustaleniu z
gospodarzem.


Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać
gospodarzowi.


Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu udanego pobytu w naszym
pensjonacie.